produkce

Jedná se o opatření, která mají zabránit rozšíření škůdců ( tesařík atd.) v neošetřených obalech mezi zeměmi a kontinenty.

Fytosanitární ošetření dřeva na obaly a obalů je v podmínkách ČR podle koncepce SRS pouze tepelné ošetření v sušárně nebo podobném zařízení , kdy po dobu minimálně 30 minut je dosaženo teploty 56st.C uprostřed (v jádře) nejsilnější části řeziva nebo obalu.

Tepelně ošetřený dřevěný obal musí být od 1.3.2005 označen včetně přiděleného LOGA
Stále neodstranitelným způsobem.

Tento standard FAO ISPM 15 byl přijat pro podmínky ČR vyhláškou č.330/2004 Sb. a novelizován vyhláškou č.662/2004 Sb. a vstoupil v platnost 1.3.2005

Naše firma vydává k takto ošetřenému dřevu Certifikát