produkce

Tradice pilařské výroby závodu v Krásných Loučkách se datuje od roku 1937, kdy byla uvedena do provozu pila na parní pohon. Další rozšíření se uskutečnilo za druhé světové války o výrobu dřevostaveb a tesařských prvků.

Po únoru v roce 1948 byl závod začleněn do národního podniku Moravskoslezské pily v Šumperku. V padesátých letech byla provedena první rekonstrukce pilnice, parní pohon byl nahrazen pohonem elektrickým a výrobu rakví nahrazuje výroba dřevěných exportních obalů a řeziva. V šedesátých letech bylo budováno sociální zařízení pro zaměstnance včetně nových šaten a jídelny.

V roce 1991 byl provoz privatizován a jeho novým vlastníkem se stala společnost Pila Krnov s.r.o. Celkový charakter výroby zůstává zachován, avšak převážná část strojního vybavení se ukazuje jako nevyhovující.

Od roku 1994 firma investuje do modernizace pilařské linky, kotelny a sušárny více jak 8 mil. korun. V roce 1996 bylo instalováno nové odlučovací zařízení odsávání pilin v hodnotě přes 1,5 mil. korun. V roce 1998 byla vybudována nová vytápěná hala na výrobu dřevěných tesařských konstrukcí, ve které je umístěná numericky řízená dřevoobráběcí linka na tesařské krovy. Technologie je doplněna nezbytným softwarových vybavením a impregnačním zařízením na ochranu stavebního řeziva proti dřevokazným škůdcům. Tato investice si vyžádala 8,5 mil. korun.

V roce 2000 pilařský provoz zpracoval více jak 30.000 plm jehličnaté kulatiny. V bednárně se vyrábí celodřevěné tesařské bedny, bedny kombinované s vodovzdornou překližkou, doplněnou o výrobu přířezů a palet. V sušárně se vysušilo 2800m3 řeziva. Cílem dalšího rozvoje závodu je maximální finalizace hotových výrobků a komplexní zhodnocení dřevní hmoty.

 

V roce 2018 Pilu Krnov spol. s r.o. převzala a stala se jijím jediným vlastníkem Opavská lesní a.s. Jejím vstupem dochází k oživení dřevařské výroby. Pořez pilnice se rozbíhá naplno. Výroba dřevěných beden a obalů zůstává zachována.