produkce

Impregnacja drewna

Impregnacja drewna metodą zanurzeniową – ochrona preciw grzybom, owadom i
pleśniwkam atakującym drewno  poprzez  maczanie z roztworze środka 
ochronnego – Bochemit QB.